ออกแบบที่อยู่อาศัย สร้างความสุขที่ยั่งยืน แนวคิด จาก MQDC เพื่อทุกสรรพสิ่งบนโลก อยู่ร่วมกันได้

The Forestias : ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า จากสถานการณ์โลกในปัจจุบัน ทำให้ชีวิตของทุกสรรพสิ่ง เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ผู้คนเล็งเห็นสิ่งที่สำคัญในการดำรงชีวิตปัจจุบัน นอกเหนือไปจากปัจจัยพื้นฐานอย่าง ที่พักอาศัยไม่ใช่สำหรับอยู่อาศัยเพียงเท่านั้น

แต่ที่อยู่อาศัยต้องมาพร้อมกับความสะดวกสบาย การได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ทุกคนมองหาบ้านที่สร้างความสุขให้กับผู้อยู่อาศัยได้ แล้วความสุขที่ยั่งยืนจริงๆแล้วคืออะไร ที่อยู่อาศัยจะสามารถสร้างความสุขให้เราได้อย่างไร คำถามนี้ จะกลายเป็นคำตอบที่เกิดขึ้น จาก แนวคิดของ “MQDC”

พันธกิจที่ยิ่งใหญ่ แนวคิดดำเนินธุรกิจ ในแบบ MQDC

“MQDC (บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด)” มีแนวคิดสำคัญในการดำเนินธุรกิจ คือ “For All Well-Being” ที่เชื่อว่าทุกสรรพสิ่งบนโลก สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน และมุ่งมั่นที่จะทำให้ทุกชีวิตมีความสุข ทำให้ทุกๆการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย มีการคำนึงถึงทุกชีวิต ทั้งมนุษย์ สัตว์ สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และไม่ได้มองภาพแค่ปัจจุบัน แต่มองถึงอนาคต ผ่านกระบวนการคิด เทคโนโลยี และหน่วยงานต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นในองค์กร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับทุกชีวิต โดยปัจจุบันดูแลกว่า 20 โครงการ ด้วยมาตรฐานแนวคิดนี้ ทำให้ได้รับรางวัลจากหลายสถาบัน ทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เป็นเครื่องหมายการันตีว่า พันธกิจของ MQDC ใส่ใจทุกชีวิตให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืน และเกิดขึ้นจริงได้

เชื่อมทุกความสัมพันธ์ของโลก ชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม

คำกล่าวที่ว่า “เพราะเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวบนโลกนี้” เป็นสิ่งสะท้อนความเป็นจริงของโลก ได้อย่างชัดเจน ทุกสรรพชีวิตต่างพึ่งพาอาศัยกัน และควรอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข จากการพัฒนาโครงการของ MQDC ภายใต้แนวคิด “For All Well-Being” แสดงให้เห็นว่า โลก ชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกัน โดยเสริมแนวคิด MQDC Brand Essence ไว้ดังนี้

ABSOLUTE WORLD CARE (การใส่ใจต่อโลก) การพัฒนาโครงการของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ MQDC หลีกเลี่ยงการทำลายทรัพยากรธรรมชาติที่มีอย่างจำกัด เช่น การระเบิดภูเขา การนำหินมาสร้างเป็นอาคารและของตกแต่ง การตัดไม้ทำลายป่า การใช้ส่วนประกอบของสัตว์มาทำเฟอร์นิเจอร์ แต่จะเน้นการสร้างสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อทุกชีวิตสิ่งแวดล้อม

BOUNDLESS LIFE QUALITY DESIGN (การออกแบบผสานเทคนิคเพื่อคุณภาพชีวิต) มุ่งมั่นต่อการศึกษาวิจัย ออกแบบและพัฒนาโครงการ โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ด้วยความเข้าใจและเคารพต่อธรรมชาติ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้ทุกชีวิตมีความสุขอย่างแท้จริง

The Forestias

ULTIMATE LOVING COMMUNITY (การสร้างสิ่งที่ดีให้ชุมชน) คิดสร้างสรรค์สังคมที่ดีอย่างต่อเนื่อง ใส่ใจชุมชนโดยรอบ ผลักดันให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อความสะอาด ปลอดภัย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้ทุกความสัมพันธ์ในชุมชนได้รับสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพกายและใจ

เพื่อให้ความสุขอย่างยั่งยืนเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมและเต็มรูปแบบ MQDC ได้พัฒนา ศูนย์วิจัยแห่งอนาคต “ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ (FutureTales Lab)” เพื่อศึกษาและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นแนวทางการป้องกัน เช่น การทำนายสภาพอากาศของโลกที่จะเปลี่ยนแปลงไป เทรนด์การทำงานที่ระบุว่า Everything @Home ที่ที่บ้านจะกลายเป็นพื้นที่รองรับการใช้ชีวิตได้ทุกด้าน

The Forestias

รวมถึงพัฒนา ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการวิจัยด้านความยั่งยืนของชีวิตแห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย ผ่านการศึกษาวิจัย และคิดค้นนวัตกรรมที่ส่งเสริมให้มนุษย์และทุกสิ่งรอบตัวสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ยกตัวอย่างเช่น ที่อยู่อาศัยที่พร้อมรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ หรือ ที่อยู่อาศัยที่เหมาะกับช่วงวัยต่างๆ หรือ พื้นที่สีเขียวที่เหมาะสมในแต่ละโครงการ

 

โดยศูนย์วิจัยทั้ง 2 แห่งนี้ จะมีความเชื่อมโยงกัน โดยมุ่งมั่นเพื่อสร้าง ‘นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน’ หรือ ‘SUSTAINNOVATION’ เพื่อหาแนวทางให้ทุกชีวิต ได้เติบโตและยั่งยืนไปด้วยกัน และได้พัฒนาผลงานต่างๆ ให้เกิดขึ้นจริง และเป็นไปตามแนวคิดของ MQDC

ยกตัวอย่างโครงการที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา ที่ทาง MQDC มุ่งมั่นที่จะสร้างเมืองแห่งความสุข ท่ามกลางพื้นที่ป่าสีเขียว ที่ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขในทุกเพศทุกวัย โดยนำหลักการวิจัยพัฒนาต่างๆมาร่วมพัฒนาจนเกิดเป็นโครงการ The Forestias

The Forestias

The Forestias เมืองแห่งความสุขบนพื้นป่าผสมผสานชีวิตและเทคโนโลยี ให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน

จากแนวคิดและพันธกิจใหญ่ของ MQDC โครงการThe Forestias คือโครงการเมืองแห่งใหม่ ที่ยกเอาธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณ์ของป่าและระบบนิเวศ มาผสมผสานอยู่ร่วมกันกับผู้อาศัยในโครงการ เพื่อให้ผู้พักอาศัยได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ สูดอากาศบริสุทธิ์ได้เต็มที่ แม้อยู่ใจกลางเมือง บนถนนบางนา-ตราด กม. 7

ที่นี่ จะประกอบด้วยโครงการต่างๆ ที่มาตอบทุก Generation และความต้องการอย่าง Whizdom The Forestias คอนโดมิเนียม High-Rise, Mulberry Grove The Forestias ที่มีทั้งคอนโดมิเนียม Low-Rise และ วิลล่าระดับ Super Luxury

Six Senses Residences The Forestias เซอร์วิสเรสซิเดนซ์ ระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ บริหารและจัดการโดย Six Senses พร้อมสิทธิพิเศษจาก Six Senses Hotels Resorts and Spas สำหรับเจ้าของผู้อยู่อาศัย

The Aspen Tree The Forestias ที่อยู่อาศัยพร้อมบริการดูแลตลอดชีวิต สำหรับผู้วางแผนการใช้ชีวิตระยะยาว อายุ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งแต่ละโครงการ จะถูกเชื่อมโยงกัน สอดคล้องกับแนวคิด “For All Well-Being” เพื่อทุกชีวิตที่อาศัยในพื้นที่ของโครงการ จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน

The Forestias

The Forestiasยังมีพื้นที่เชิงธุรกิจสำหรับสำนักงาน สปอร์ตคอมเพล็กซ์ กิจกรรมไลฟ์สไตล์ต่างๆ ร้านค้าปลีก ร้านอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงพื้นที่สำหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ของครอบครัว และพื้นที่สำหรับกิจกรรมชุมชนและกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ โรงละคร อีเว้นต์ฮอลล์ ตลาด และหนึ่งในไฮไลท์ของโครงการคือ ผืนป่าขนาดใหญ่ถึง 30 ไร่ ซึ่งเป็นหัวใจของโครงการ มีพื้นที่สีเขียวครอบคลุมมากถึง 45% สามารถเดินออกกำลังกาย ชมธรรมชาติ และพบสัตว์ป่าน้อยใหญ่ ซึ่งอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

เรียกได้ว่า The Forestiasเป็นโปรเจคใหญ่ที่ทาง MQDC ตั้งใจใส่แนวคิดและทำออกได้อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อในเรื่องความสัมพันธ์ของโลก ชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ทุกอย่างเกี่ยวเนื่องและส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน การอยู่ร่วมอย่างมีความสุขได้ในทุกๆGeneration บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ถูกนำมาวิเคราะห์และพัฒนาเพื่อให้เกิดความสุขที่ยังยืนให้กับทุกชีวิตอย่างแท้จริง

The Forestias

แนวคิดเพื่อทุกสรรพชีวิต เป็นจริงได้ กับ MQDC

จากแนวคิดในการดำเนินธุรกิจและผลงานที่หมดที่เกิดขึ้น MQDC มุ่งเน้นและตั้งใจทำให้ For All Well-Being ได้เกิดขึ้นจริง เพื่อสร้างการอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนของทุกชีวิต โดยศึกษาพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาผสมกับแนวคิดสร้างนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน หรือ “Sustainnovation” ทำให้ทุกๆ โครงการของ MQDC ได้ถูกพัฒนาและใส่ใจในทุกๆรายละเอียดของทุกชีวิต และสิ่งแวดล้อม เพราะ MQDC เชื่อว่า ทุกสรรพสิ่งล้วนต่างพึ่งพาซึ่งกันและกัน และความสุขที่ยั่งยืน คือทุกชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และตลอดไป

MQDC “For All Well-Being” “ไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยน ความสุขที่นี่ ยั่งยืนไม่เคยเปลี่ยน”

ขอบคุณที่มาจาก homenayoo

อ่านข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ที่ Blog ของเรา คลิก Home Connect