Tag: LHMH

Jan 13
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เปิดแผนปีเสือ เบ่งพอร์ตโครงการใหม่โต 50% 2.9 หมื่นล้าน

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ตั้งเป้าหมายแผนการดำเนินงาน ในปี 2565 โดยตั้งเป้าหมายยอดขาย…