Tag: EverGrande Group

Sep 19
เอเวอร์แกรนด์ วิกฤติ ยักษ์ใหญ่อสังหาริมทรัพย์จีนส่อผิดนัดชำระหนี้

วิกฤติ “เอเวอร์แกรนด์” ยักษ์ใหญ่อสังหาริมทรัพย์จีนส่อผิดนัดชำระหนี้…