Tag: ยิปซัมตราช้าง

Aug 12
เปลี่ยนบ้านปรุเป็นบ้านปัง รีโนเวทบ้านไม่ยากอย่างที่คิด

บ้านที่ผ่านการใช้งานมาระยะเวลานาน ย่อมทรุดโทรมไปตามกาลเวลา…