Tag: มาตรการกระตุ้นตลาดอสังหาฯ

Jan 18
ลดค่าโอน-จำนอง เหลือ 0.01% ต้องจ่ายเท่าไร อสังหาฯ ประเภทไหน

ลดค่าโอน จำนอง : มาตรการกระตุ้นตลาดอสังหาฯ จากรัฐบาล ปี 2565 ปรับลดค่าโอนและจำนอง…