Tag: บูรพาวิถี

Nov 29
ทางด่วน “บูรพาวิถี-กาญจนาภิเษก” ผ่านฟรี 5 วัน ฉลองปีใหม่

ขึ้นทางด่วนฟรี การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ฉลองปีใหม่ เส้นบูรพาวิถี…