Tag: ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์

Jan 01
“ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์” แนะ “มรรค 8” รับปีเสือ

เปิดคำอวยพร ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ซีอีโอพฤกษา โฮลดิ้ง แนะมรรค 8 หลักธรรมการมีศีล…