Tag: จุดพักรถ

Dec 23
ทางหลวง สแตนด์บายเข้มปลอดภัยปีใหม่ ตั้งจุดพักรถพร้อมให้บริการทั่วไทย

กรมทางหลวง สแตนด์บายเข้มปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งจุดพักรถพร้อมให้บริการ 421…