11 เมกะเทรนด์พลิกอสังหาริมทรัพย์ใน 5 ปีข้างหน้า!

เทรนด์อสังหา : “อธิป พีชานนท์” เผย 11 เมกะเทรนด์หลังโควิดที่จะพลิกรูปแบบวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคม และส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงวงการอสังหาริมทรัพย์ใน 5 ปีข้างหน้ารับมือโลกที่ไม่เหมือนเดิม

11 เมกะ เทรนด์อสังหา ริมทรัพย์ใน 5 ปีข้างหน้า!

11เมกะเทรนด์พลิกอสังหาริมทรัพย์ใน 5 ปีข้างหน้า! เทรนด์อสังหา

“อธิป พีชานนท์” รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้เปิดเผยเทรนด์หลังโควิด-19 จากการคาดการณ์ 11 เมกะเทรนด์ที่กำลังจะเกิดขึ้นและมีผลต่อรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนในเมืองต่างๆ ทั่วโลก ในอีก 5 ปีข้างหน้า ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย

1.Urbanization เมืองจะมีการขยายตัวนำมาซึ่งโอกาส และความท้าทายใหม่ๆ เพราะอนาคตจะมีเมืองใหญ่เพิ่มขึ้นในต่างจังหวัด และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้องพัฒนาจากสิ่งที่คนมองไม่เห็น

2.Connectivities มีการเชื่อมโยงระหว่างเมืองมากขึ้น ผ่านระบบโครงการพื้นฐานเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการทำงานจากที่ไหนก็ได้ (Work from Anywhere) ฉะนั้นคนไม่จำเป็นอยู่ที่เดิมสามารถไปทำงานที่ไหนก็ได้ โดยใช้รถไฟความเร็วสูง เหมือนกับประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาทำให้เกิดเมืองธุรกิจและเมืองที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับคนกลุ่มนี้

3.Green concept ได้รับความสนใจมากขึ้น เพราะคนคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และกระแสที่ได้รับการตอบรับทั่วโลกในการออกแบบคือ การคำนึงถึงการประหยัดพลังงานและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม

4.Technology oriented การใช้เทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ

5.Higher Density เมืองจะเป็นคอมแพคผสมกับการกระจายเป็นบางโหนด

6.Less Labour Intensive การใช้แรงงานน้อยลง เน้นการผลิตสำเร็จรูป

7.International Standard นับวันประเทศไทยจะเป็นเมืองอินเตอร์เนชั่นนัล ต้องปรับรูปแบบกฏระเบียบต่างๆ ให้เป็นสแตนดาร์ด เพราะมีคนต่างชาติเข้ามาใช้ชีวิตในประเทศมากขึ้น

8.Regional VS Local ต้องมองประเทศไทยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย แต่ต้องมองว่าประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของรีจินอลในภูมิภาคนี้ เวลาพัฒนาอะไรจะต้องทำให้เป็นระดับรีจินอล

9.Increasing Price Point แนวโน้มราคาที่ดิน ที่อยู่อาศัย สิ่งปลูกสร้างสูงขึ้น ฉะนั้นหากเมืองสามารถขยายตัวจะทำให้ประชากรลดภาระหรือลดแรงกดดันในการซื้อที่อยู่อาศัย หรือซื้อสิ่งปลูกสร้างในราคาที่แพงอย่างรวดเร็วเกินไป

10.Minimalism การใช้ชีวิตแบบมินิมอลลิสต์ในพื้นที่ ที่มีขนาดเล็กแต่ครบทุกฟังก์ชั่น มีความคุ้มค่า แม้กระทั่งออฟฟิศจะมีขนาดเล็กลง ไม่จำเป็นต้องมีห้องประชุม เพราะสามารถประชุมผ่านทางออนไลน์ได้

11.Health &Safety อนาคตหลังโควิดผู้คนจะคำนึงถึงเรื่องสุขภาพสุขอนามัยและความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

อธิป กล่าวว่า หลังโควิดคาดว่าการอยู่อาศัยหรือการใช้ที่ดินเชิงพาณิชกรรม กรุงเทพฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ให้ความสำคัญศูนย์กลางเศรษฐกิจ (Central Business District)หรือ CBD นั้น จากนี้ไปจะให้ความสำคัญมากขึ้นในเรื่องของ ” ชินแซทเทิลไลท์ แอเรีย ” เป็นโหนดของพื้นที่ต่างๆ รอบกรุงเทพฯ มากขึ้น เพราะคนไม่จำเป็นต้องเข้ามาในเมือง เนื่องจากสามารถทำงานที่ไหนก็ได้ เพราะมีเทคโนโลยีเข้ามารองรับ

ขอบคุณที่มาจาก bangkokbiznews

อ่านข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ที่ Blog ของเรา คลิก Home Connect