ออริจิ้น เสนอขายหุ้นกู้ล็อตใหม่ 3 ชุด ดอกเบี้ย 4.25-5.00% วันที่ 9-13 พฤษภาคม นี้ เดินหน้าขับเคลื่อนแผนเปิด 35 โครงการ มูลค่า 37,000 ล้านบาท

ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ หรือ ORI เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ล็อตใหม่ รุ่นแก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน อายุ ปี 10 เดือน วัน อัตราดอกเบี้ย 4.25% ต่อปี อายุ ปี อัตราดอกเบี้ย 4.85% ต่อปี และอายุ ปี เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก เดือน เสนอขายวันที่ 910 และ 13 พฤษภาคมนี้ ผ่าน 11 สถาบันการเงินชั้นนำ ด้วยอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB+/Stable” จากทริสเรทติ้ง หวังนำเงินไปใช้ซื้อที่ดินพัฒนาโครงการใหม่ ชำระคืนหนี้เดิมและใช้หมุนเวียนในกิจการ พร้อมเดินหน้าเปิดโครงการใหม่ปี 2567 ตามแผนงาน 35 โครงการ มูลค่า 37,000 ล้านบาท

นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร กล่าวว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2567 เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ ผู้ลงทุนสถาบัน (Public Offering) โดยหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายมีจำนวน 3 รุ่น ได้แก่ หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 10 เดือน 8 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.25% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.85% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.00% ต่อปี

ล่าสุด เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ทริสเรทติ้ง ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และบริษัทที่ระดับ BBB+” แนวโน้ม “คงที่” หุ้นกู้ทั้ง ชุด เสนอขายระหว่างวันที่ 910 และ 13 พฤษภาคม 2567 ผ่านสถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้งหมด 11 แห่ง โดยมีแผนเสนอขายวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมอีกไม่เกิน 500 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการจากนักลงทุนในกรณีที่มีผู้ลงทุนแสดงความสนใจเข้ามามากกว่าที่บริษัทตั้งเป้าไว้

นายพีระพงศ์ กล่าวต่อว่า สำหรับปี 2567 แผนธุรกิจของบริษัท ยังคงต่อยอดจากปี 2566 โดยจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นในการกระจายการลงทุนไปต่างจังหวัดในหัวเมืองหลักทั่วประเทศ ซึ่งช่วยขยายฐานลูกค้าและสามารถพัฒนาโครงการในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น รองรับความต้องการได้ทุกรูปแบบ พร้อมกับการบริการที่ครบวงจรภายใต้แนวคิด “Origin Infinity” สร้างการเติบโตและดูแลผู้บริโภคแบบไม่สิ้นสุด ตั้งเป้าพัฒนาเครือออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ให้กลายเป็น Well-Being Lifetime Company ด้วยการขับเคลื่อน 3 ด้านหลัก ได้แก่ 1. การขยายสินค้าและบริการที่หลากหลายให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ (Nationwide serve) 2. การขยายจักรวาลธุรกิจใหม่ให้มีเส้นทางเติบโตอย่างต่อเนื่อง (Multiverse Expansion) มุ่งพัฒนาชีวิตที่ดีขึ้น (Better Lifetime) ต่อยอดจากแผน Origin Multiverse ด้วยการขยายธุรกิจนอกเหนือจากที่อยู่อาศัยให้มีเส้นทางการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และ 3. การดูแลสังคม (Social Attention) ร่วมใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมในหลากหลายมิติอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างสังคมที่ดีขึ้น (Better Society)

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2566 กลุ่มบริษัทสามารถสร้างยอดขายรวม (Presale) ได้ประมาณ 47,625 ล้านบาท เติบโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณ 15% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งไว้ที่ 45,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นยอดขายจากโครงการคอนโดมิเนียมประมาณ 73% และยอดขายจากโครงการบ้านจัดสรรประมาณ 27% ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมียอดรอรับรู้รายได้ (Backlog) ณ สิ้นปี 2566 มูลค่ารวมประมาณ 45,889 ล้านบาท โดยเป็นยอดจากทั้งโครงการที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กิจการร่วมค้าและโครงการภายใต้กิจการร่วมค้าที่จะทยอยรับรู้ในปี 2567 จำนวนประมาณ 17,616 ล้านบาท คิดเป็น 67% ของเป้ายอดโอนกรรมสิทธิ์ทั้งปี 2567 จำนวน 26,000 ล้านบาท

ขณะที่ในปี 2567 กลุ่มบริษัทเตรียมตัวเปิดโครงการใหม่ทั้งสิ้น 35 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 37,000 ล้านบาท แบ่งเป็นกลุ่มบ้านจัดสรรประมาณ 45.95% และกลุ่มคอนโดมิเนียมประมาณ 54.05% เพื่อต่อยอดความสำเร็จ ดังนั้น บริษัทเชื่อมั่นว่าหุ้นกู้ ORI ที่จะเสนอขายในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจ และคาดว่าจะได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดีเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนหุ้นกู้ สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณของ 100,000 บาท ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 11 แห่ง ดังต่อไปนี้

 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111 หรือจองซื้อทางออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next หรือ ผ่าน Money Connect by Krungthai (https://moneyconnect.krungthai.com/)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 กด 869 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน https://www.kasikornbank.com/kmyinvest (ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777 หรือ จองซื้อผ่าน Mobile application – CIMB Thai Digital Banking
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004
 • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-009-8351-56
 • บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-846-8675
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02-695-5000
 • บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-351-1801
 • บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02-249-2999
 • บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-659-5272-73
 • บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โทร. 02-687-7543

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
หมายเหตุ: การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน