อนาบูกิ โคซัน กรุ๊ป ยักษ์อสังหาฯ จากญี่ปุ่น ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาฯ ธุรกิจดูแลด้านสุขภาพและการดูแลผู้สูงวัย เข้ามาพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบใหม่ในไทย

อนาบูกิ โคซัน กรุ๊ป ยักษ์อสังหาฯ จากญี่ปุ่น ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาฯ ธุรกิจดูแลด้านสุขภาพและการดูแลผู้สูงวัย เข้ามาพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบใหม่ในไทย

ยักษ์อสังหาฯ จากญี่ปุ่น อนาบูกิ โคซัน กรุ๊ป กับก้าวแรกในการพัฒนาโครงการในไทย อาศัยความเชี่ยวชาญด้านอสังหาฯ ด้านบริการสุขภาพ (Healthcare Service) และการดูแลผู้สูงวัย (Senior Service) มาตอบโจทย์การพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยอย่างยั่งยืน โดยธุรกิจนอกเหนือจากพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แล้ว ยังโฟกัสธุรกิจและบริการเกี่ยวกับสังคมผู้สูงวัยอย่างครบวงจร (Senior Management Business)  อีกด้วย

 

แหล่งข่าวจากอนาบูกิ โคซัน เปิดเผยว่า ANABUKI GROUP เป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วยบริษัทต่างๆ กว่า 35 บริษัท เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับ 1 ในฝั่งตะวันตกของประเทศญี่ปุ่น มูลค่าผลประกอบการในปีที่ผ่านมามากกว่า 30,000 ล้านบาท โดยดำเนินธุรกิจหลักใน 5 ส่วนงานธุรกิจ ได้แก่ การพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งคอนโดมิเนียมและบ้านเดี่ยว ธุรกิจรับสร้างบ้าน  ธุรกิจการเป็นนายหน้าและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ งานบริการทรัพยากรมนุษย์มีส่วนร่วมในการจัดหาพนักงานชั่วคราวจ้างการสรรหาและบริการสนับสนุนการจ้างงาน ส่วนงานสิ่งอำนวยความสะดวกมีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานของโรงแรมและสนามกอล์ฟ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลมีส่วนร่วมในการจัดการสถานพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล โรงเรียนสอนวิชาชีพการพยาบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์ ฯลฯ ส่วนงานอื่น ๆ ประกอบธุรกิจนำเที่ยวธุรกิจตัวแทนโฆษณาธุรกิจพลังงานและธุรกิจซุปเปอร์มาร์เก็ต  อนาบูกิยังมีความรู้ในด้าน Medical Care (Assisted living Management & Nursing Care Insurances)  ภายใต้แนวคิด “We support individual freedom” ที่ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยที่สะดวกสบาย มีเจ้าหน้าที่กว่า 5,000-6,000 คน เพื่อทำธุรกิจบริการจัดหาที่อยู่อาศัยให้มากกว่า 200,000 ครอบครัวทั่วประเทศญี่ปุ่น และยังจัดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำธุรกิจ Property Management ซึ่งใหญ่เป็นอับดับที่ 12 ของญี่ปุ่น และยังเปิดการอบรมให้ทั้งพนักงานภายในและผู้ที่สนใจในการเรียนรู้ Property Management ในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการอีกด้วย อาทิ โรงเรียน, ธุรกิจบันเทิงต่างๆ (Entertainment), Medical Care, ผลิตไฟฟ้า และ Supermarket เป็นต้น

ในตลาดการพัฒนาที่อยู่อาศัยของญี่ปุ่น Anabuki  ถือเป็นลำดับที่ 6 ของบริษัทพัฒนาที่อยู่อาศัยในญี่ปุ่น โดยยึดปรัชญาในการบริหารที่ว่า “สร้างที่อยู่อาศัยที่เปี่ยมด้วยคุณค่าต่อผู้พักอาศัยและมีส่วนสนับสนุนต่อการสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นและประวัติศาสตร์ ทำให้ทั้งผู้อยู่อาศัยและสังคมมีความสุข” Anabuki Housing Service มีหลักการคือ ดูแลให้ลูกบ้านมีความสุข หลักการการบริหาร Property Management และทุกธุรกิจที่ Anabuki ทำ มีจุดมุ่งหมายเพื่อลูกค้าทุกคนมีชีวิตที่มีความสุข ดังนั้น การจะทำให้ลูกบ้านมีความสุข เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีความรู้หลายด้าน เป็น specialist ทั้งด้านก่อสร้าง และด้านบริการ

เปรียบเทียบจำนวนประชากรของญี่ปุ่น 125 ล้านคน (50% มีอายุ 60 ปีขึ้นไป) ถือเป็น Super Senior Society ในขณะที่ประชากรของไทย 70 ล้านคน และมีอายุ 60 ปีขึ้นไป ประมาณ 20% ของจำนวนประชากร ภายใน 2 ปีข้างหน้า(2565)  สำหรับธุรกิจบริการของอนาบุกิ มีให้บริการครอบคลุม และจัดเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้เป็นอย่างมาก ถึงขนาดมีการจัดตั้ง Property Management Academy เพื่อฝึกฝนให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Property โดยที่ Anabuki สามารถตอบสนอง ให้การสนับสนุนได้ทุกอย่าง เพื่อบุคลากรป้อนสู่งานบริการด้านนี้

นอกจากนี้ อนาบูกิมองว่า บริษัทญี่ปุ่นที่เข้ามาทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ในเมืองไทยตอนนี้ ยังไม่มีใครทำด้าน Senior Management Business อย่างจริงจัง จึงเล็งเห็นว่า นี่เป็นโอกาสในการนำความรู้ ความเชี่ยวชาญของ Anabuki  ที่จะนำมาผสมสานร่วมกันกับความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยในเมืองไทยของกลุ่มธนาสิริ ในการมุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างครอบครัวในสังคม ที่ร่มรื่นและอบอุ่นให้แก่ลูกค้าในทุกช่วงจังหวะชีวิต ร่วมกันเปิดมิติใหม่ของ Property ในเมืองไทย จึงร่วมกันก่อตั้ง “บริษัท อนาบูกิ ธนาสิริ (ประเทศไทย) จำกัด” ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท ธนาสิริกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) กับ บริษัท อนาบูกิ โคชัน จำกัด และ บริษัท ไทยโคโนอิเกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 50%, 49% และ 1% ตามลำดับโดย อนาบูกิ โตซัน เชื่อว่า สังคมที่ดีจะต้องเริ่มต้นจากการมีชุมชนที่ดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยใช้หลักการทำงานที่คำนึงถึงคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของธนาสิริ ในการมุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างครอบครัวในสังคม ที่ร่มรื่นและอบอุ่นให้แก่ลูกค้าในทุกช่วงจังหวะชีวิต เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดี ให้ความสำคัญกับชุมชน โดยบริษัทร่วมทุนดังกล่าวจะทยอยพัฒนาโครงการต่าง ๆ ร่วมกันในคอนเซ็ปต์ที่จะผสานความเป็นอยู่ของ 3 เจนเนอเรชั่นเข้าไว้ด้วยกัน ไม่ใช่แค่การพัฒนาที่อยู่อาศัย แต่ต้องการพัฒนาให้เป็น “บ้าน” ที่มีความสุขของสมาชิกทุกคนในครอบครัว โดยโครงการแรกที่จะพัฒนาคือ โครงการ “อนาบูกิ ธนาฮาบิแทต”  ด้วยสังคมส่วนตัวเพียง 88 ยูนิต มูลค่าโครงการที่ 600 ล้านบาท  บนทำเลศักยภาพติดถนนใหญ่ ใกล้สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ โอบล้อม ด้วยธรรมชาติสุดร่มรื่น ใกล้แม่น้ำจ้าพระยา และติดพื้นสีเขียวขนาดใหญ่ โดยจะเปิดตัวประมาณไตรมาส 4/2563