ของขวัญปีใหม่ กทม.เปิดสวนสีเขียว สวนคลองช่องนนทรี 25 ธ.ค. 64

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ “Regenerative Bangkok ฟื้นเมือง เชื่อมย่าน สานอนาคต”

เป็นโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะคลองช่องนนทรีช่วงที่ 2 เขตสาทร จากถนนสาทรถึงซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 7 ระยะทาง 200 เมตร มีความคืบหน้าโครงการ 50%

โดยแบ่งการก่อสร้างเป็น 3 โซนประกอบด้วย โซนที่ 1 ลานกิจกรรม ดำเนินการงานเสาเข็มและงานโครงสร้างลานกิจกรรมเสร็จแล้ว สำหรับงานโครงสร้างทางเดินและผนังน้ำตก ตามแผนมีกำหนดสร้างแล้วเสร็จ 25 พฤศจิกายน 2564 ส่วนงานสถาปัตยกรรมเริ่มเข้าดำเนินการตั้งแต่ 8 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา และงานปลูกต้นไม้เริ่มเข้าดำเนินการตั้งแต่ 21 พฤศจิกายน 2564

โซนที่ 2 sky walk ดำเนินการงานเสาเข็มเสร็จแล้ว ส่วนงานฐานรากดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 8 ฐาน จากทั้งหมด 22 ฐาน สำหรับงานโครงสร้างตามแผนคาดว่าจะแล้วเสร็จ 30 พฤศจิกายน 2564 งานสถาปัตยกรรมเริ่มดำเนินการ 28 พฤศจิกายน 2564 และงานปลูกต้นไม้จะเริ่มเข้าดำเนินการ 5 ธันวาคม 2564 โดยจะปลูกต้นไม้จำนวน 400 ต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว มีความร่มรื่นและลดคาร์บอนไดออกไซด์

และโซนที่ 3 เชื่อมต่อ BRT ดำเนินการงานเสาเข็มเสร็จแล้ว งานฐานรากเข้าดำเนินการตั้งแต่ 18 พฤศจิกายน 2564 มีทั้งหมด 4 ฐาน งานโครงสร้างคาดว่าแล้วเสร็จ

ตามกำหนด 30 พฤศจิกายน 2564 ส่วนงานสถาปัตยกรรมกำหนดเข้าดำเนินการ 28 พฤศจิกายน 2564 คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดให้ประชาชนเริ่มใช้บริการได้ในวันที่ 25 ธันวาคม 2564

สำหรับระบบน้ำในคลอง น้ำจะไหลเวียนได้ดีขึ้น น้ำเสียลดลงเนื่องจากได้ขุดลอกคลองลึกลงไปอีก 2 เมตร รวมทั้งวางท่อระบายน้ำเสียจากชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงลึกลงไป 4 เมตร

สวนคลองช่องนนทรี

ในอนาคตเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะผันน้ำจำนวน 140,000 ลูกบาศก์เมตรในคลองช่องนนทรีเข้าสู่บ่อบำบัดน้ำเสียช่องนนทรี จากนั้นผันน้ำที่บำบัดแล้วไปใช้ในสวนลุมพินี ขับไล่น้ำเสียในคลองไผ่สิงโต รวมทั้งเติมน้ำในสวนเบญจกิติ โดยในช่วงฤดูฝนมีมาตรการป้องกันน้ำในคลองมีระดับสูงจะไม่ผันน้ำเข้าสู่ระบบคลอง แต่จะผันน้ำออกแม่น้ำเจ้าพระยาแทน

ทั้งนี้ หากโครงการพัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรีแล้วเสร็จ จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง พัฒนาทางสาธารณะ และปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองช่องนนทรีสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อน เป็นเส้นทางออกกำลังกาย รวมทั้งเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชน

ขอบคุณที่มาจาก Prachachat

อ่านข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ที่ Blog ของเรา คลิก Home Connect