“จีน” ครองแชมป์ซื้อคอนโดมิเนียม ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ฮอตสุด !

คอนโดไม่เกิน3ล้าน : ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ เผย 9 เดือนแรกปี 64 โอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดทั่วประเทศชาวจีนเบอร์หนึ่งมูลค่าสูงสุด 1.7 หมื่นล้านบาท รองลงมาวานูอาตู อเมริกา อังกฤษ และฝรั่งเศส ตามลำดับ ระบุ คอนโดมิเนียมราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทได้รับความนิยมสูงสุด

นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า 9 เดือนแรกของปี 2564 มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดทั่วประเทศให้ชาวจีน เป็นมูลค่าสูงสุด จำนวน 17,800 ล้านบาท คอนโดไม่เกิน3ล้าน คิดเป็นสัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ 59.9 ของมูลค่าทั้งหมด

ส่วน 4 สัญชาติที่มีมูลค่าการโอนรองลงมาคือ วานูอาตู จำนวน 1,011 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 3.4 ถัดมาคือ สหรัฐอเมริกา จำนวน 864 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 2.9 สหราชอาณาจักร จำนวน 732 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 2.5 และฝรั่งเศส จำนวน 711 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 2.4 ตามลำดับ

เป็นที่น่าสังเกตว่า ชาววานูอาตู มีมูลค่ารับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดสะสมใน 9 เดือนแรกของปี 2564 สูงสุดเป็นลำดับที่ 2 แต่มีจำนวนหน่วยสะสมเพียง 23 หน่วย ซึ่งคิดเป็นมูลค่าห้องชุดเฉลี่ยต่อหน่วยสูงถึง 44 ล้านบาท

ห้องชุดที่ชาวต่างชาติโอนกรรมสิทธิ์ใน 9 เดือนแรกของปี 2564 โดยเฉลี่ยมีขนาด 43 ตารางเมตร มูลค่าเฉลี่ย 4.9 ล้านบาท/หน่วย หรือประมาณตารางเมตรละ 114,000 บาท สหรัฐอเมริกาเป็นสัญชาติที่โอนห้องชุดขนาดใหญ่สุดเฉลี่ย 54.8 ตารางเมตร และสิงคโปร์เป็นสัญชาติที่โอนห้องชุดมูลค่าต่อหน่วยสูงสุด เฉลี่ย 5.1 ล้านบาทต่อหน่วย

ทั้งนี้ แม้ประเทศวานูอาตูจะมีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดเฉลี่ยสูงถึง 44 ล้านบาท แต่ด้วยจำนวนหน่วยซึ่งมีเพียง 23 หน่วย จึงไม่อยู่ใน 10 ประเทศที่มีหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์สูงสุด

นายวิชัย กล่าวว่า 9 เดือนแรกของปี 2564 จังหวัดที่มีจำนวนหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้คนต่างชาติสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก

ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี ภูเก็ต เชียงใหม่ และประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ใน 2 จังหวัดแรกคือ กรุงเทพฯ มีจำนวน 3,246 หน่วย สัดส่วนร้อยละ 53 และชลบุรี จำนวน 1,738 หน่วย สัดส่วนร้อยละ 28.4 ตามลำดับ โดยทั้ง 2 จังหวัดมีสัดส่วนรวมกันสูงถึงร้อยละ 81.4 ของทั่วประเทศ

"จีน" ครองแชมป์ซื้อ คอนโดไม่เกิน3ล้าน ฮอตสุด !

จังหวัดที่มีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้คนต่างชาติสูงสุด 5 อันดับแรก ใน 9 เดือนแรกของปี 2564 ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี ภูเก็ต ประจวบคีรีขันธ์ และนนทบุรี โดยใน 2 จังหวัดแรกคือ กรุงเทพฯ มีมูลค่า 21,764 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 73.2 และชลบุรี มีมูลค่า 4,137 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 13.9 ตามลำดับ ซึ่งทั้ง 2 จังหวัด มีสัดส่วนมูลค่ารวมกันสูงถึงร้อยละ 87.1 ของทั้งประเทศ

"จีน" ครองแชมป์ซื้อ คอนโดไม่เกิน3ล้าน ฮอตสุด !

นายวิชัย กล่าวว่า 9 เดือนแรกของปี 2564 จังหวัดที่มีจำนวนหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้คนต่างชาติสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี ภูเก็ต เชียงใหม่ และประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ใน 2 จังหวัดแรกคือ กรุงเทพฯ มีจำนวน 3,246 หน่วย สัดส่วนร้อยละ 53 และชลบุรี จำนวน 1,738 หน่วย สัดส่วนร้อยละ 28.4 ตามลำดับ โดยทั้ง 2 จังหวัดมีสัดส่วนรวมกันสูงถึงร้อยละ 81.4 ของทั่วประเทศ

จังหวัดที่มีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้คนต่างชาติสูงสุด 5 อันดับแรก ใน 9 เดือนแรกของปี 2564

ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี ภูเก็ต ประจวบคีรีขันธ์ และนนทบุรี โดยใน 2 จังหวัดแรกคือ กรุงเทพฯ มีมูลค่า 21,764 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 73.2

และชลบุรี มีมูลค่า 4,137 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 13.9 ตามลำดับ

ซึ่งทั้ง 2 จังหวัด มีสัดส่วนมูลค่ารวมกันสูงถึงร้อยละ 87.1 ของทั้งประเทศ

ขอบคุณที่มาจาก bangkokbiznews

อ่านข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ที่ Blog ของเรา คลิก Home Connect